22 Aralık 2013 Pazar

ÖZGEÇMİŞ

Telefon: +90 505 731 20 45 
E-mail: ibrahimertugrul.yalcin@eng.bau.edu.tr
Web: http://ertugrulyalcin.blogspot.com/
1.      Adı Soyadı: İbrahim Ertuğrul Yalçın
2.      Doğum Tarihi / Yeri: 01.08.1987 / İstanbul
3.      Unvanı: Asistan
4.      Öğrenim Durumu:

Derece    Bölüm/Program                                                    Üniversite                     Yıl
Lisans     Eğitim Fakültesi / Biyoloji Anabilim Dalı              Marmara Üniversitesi         2011

Y. Lisans Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Anabilim Dalı    Marmara Üniversitesi         2013

5.      Akademik Unvanlar
6.      Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
7.      Yayınlar
7.1  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan SCI kapsamında makaleler

Ibrahim Ilker Ozyigit, Ilhan Dogan, Ibrahim Ertugrul Yalcin, Zeki Severoglu, Evaluation of aluminum stress induced antibacterial and antifungal activities in Roman Nettle, Fresen Environ Bull, 28(2A), 1093-1099, 2019.

Ibrahim Ilker Ozyigit, Mehmet Emin Uras, Ibrahim Ertugrul Yalcin, Zeki Severoglu, Goksel Demir, Bakyt Borkoyev, Kalipa Saliyeva, Sevil Yucel, Umran Erturk, Ali Osman Solak, Heavy metal levels and mineral nutrient status of natural walnut (Juglans regia L.) populations in Kyrgyzstan: nutritional values of kernels, Biol Trace Elem Res, 189(1):277-290, https://doi.org/10.1007/s12011-018-1461-4, 2018, 2019.

Ibrahim Ilker Ozyigit, Bulent Eskin, Mehmet Emin Uras, Ugur Sen, Birsen Eygi Erdogan, Gulbubu Kurmanbekova, Zeki Severoglu, Ibrahim Ertugrul Yalcin, Some heavy metals and mineral nutrients of narrow endemic  Cirsium byzantinum Steud., from Istanbul, Turkey: Plant-soil interactions, Fresen Environ Bull, 27(2), 668-674, 2018.

Ibrahim Ilker Ozyigit, Bahattin Yalcin, Senay Turan, Ibrahim Adnan Saracoglu, Sedat Karadeniz, Ibrahim Ertugrul Yalcin, Goksel Demir, Investigation of Heavy Metal Level and Mineral Nutrient Status in Widely Used Medicinal Plants’ Leaves in Turkey: Insights into Health Implications, https://doi.org/10.1007/s12011-017-1070-7, Volume 182, Issue 2, pp 387–406, April 2018.

Ibrahim Ilker Ozyigit, Ilhan Dogan, Goksel Demir, Ibrahim Ertugrul Yalcin, Mineral nutrient acquisition by cotton cultivars grown under salt stress, Communications in Soil Science and Plant Analysis, 48:8, 846-856, DOI: 10.1080/00103624.2017.1299166, VOL. 48, NO. 8, 846–856, 2017.

Ibrahim Ilker Ozyigit, Omer Lutfi Uyanik, Necla Ruken Sahin, Ibrahim Ertugrul Yalcin, Goksel Demir, Monitoring the pollution level in Istanbul coast of the Sea of Marmara using algal species Ulva lactuca L., Polish Journal of Environmental Studies, 26(2), 773-778, DOI: 10.15244/pjoes/66177, 2017.

Hatice Yorulmaz, Elif Özkök, Göksel Demir, Ibrahim Ertuğrul Yalçın, Gülten Ateş and Şule Tamer, Investigation of Simvastatin on Micro and Macro Element Levels in Intestinal Tissue for During Early Phase of Sepsis, Asian Journal of Animal and Veterinary Advances, DOI: 10.3923/ajava.2016, ISSN 1683-9919, 2016.

Etem Osma, Veli Ilhan, Ibrahim Ertugrul Yalcin, Uptake of Selected Heavy Metals and Their Effects on Some Physiologic Parameters and Mineral Nutrition in Phragmites australis in Karasu River-Turkey, Global NEST Journal, Vol 17, No 3, pp 555-564, 2015.

Zeki Severoglu, Ibrahim Ilker Ozyigit, Ilhan Dogan, Gulbubu Kurmanbekova, Goksel Demir, Ibrahim Ertugrul Yalcin, Gulten Kasoglu Kari, (2015), The usability of Juniperus virginiana L. as a biomonitor of heavy metal pollution in Bishkek City, Kyrgyzstan, Biotechnol Biotec Eq, 29(6), 1104-1112, 2015.

Nese Yilmaz, Ibrahim Ilker Ozyigit, Goksel Demir, Ibrahim Ertugrul Yalcin, Determination of phytoplankton density, some nutrients and heavy metals in the surface water of Riva Stream; one of the water resources of Istanbul, Turkey, Desalination and Water Treatment, DOİ: 10.1080/19443994.2014.952674, 1-11, 2015.

Etem Osma, Veli Ilhan, Ibrahim Ertugrul Yalcin, Heavy metals accumulation causes toxicological effects in aquatic Typha domingensis Pers, Brazilian Journal of Botany, 37(4):461–467, DOI 10.1007/s40415-014-0090-1, 2014.

Ibrahim Ilker Ozyigit, Ilhan Dogan, Goksel Demir, Bulent Eskin, Mustafa Keskin, Ibrahim Ertugrul Yalcin, Distribution of some elements in Veronica scutellata L. from Bolu-Turkey: Soil-plant interactions, Sains Malays, 42(10), 1403-1407, 2013.

Hatice Yorulmaz, Fatma Burcu Şeker, Göksel Demir, İbrahim Ertuğrul Yalçın, Baria Öztaş, The Effects of Zinc Treatment on the Blood–Brain Barrier Permeability and Brain Element Levels During Convulsions, Biological Trace Element Research, 151:256–262, DOI 10.1007/s12011-012-9546-y, 2013.

Volkan Altay, İbrahim İlker Özyiğit, Mustafa Keskin, Göksel Demir, İbrahim Ertuğrul Yalçın,  An ecological study of endemic plant Polygonum istanbulicum Keskin and its environs, Pak J. Bot., 45(S1), 455-459, 2013.

İbrahim İlker Özyiğit, İlhan Doğan, Bülent Eskin, Mustafa Keskin, Göksel Demir, İbrahim Ertuğrul Yalçın, Mineral element uptake status of endemic Isoetes anatolica Prada & Rolleri populations from Bolu-Turkey, Pak J. Bot., 45(S1), 515-519, 2013.  

7.2   Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Hüseyin Ozdemir, Adnan Corum, Canan Yoruk, İbrahim Ertuğrul Yalcin, Göksel Demir, Environmental, Energy, and Economic Comparison of Mineral and Traditional Paper Production. International Journal of Chemical and Environmental Engineering, Volume 4, No.5, 2013.

7.3   Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve tam metni bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Nese Yilmaz, Ibrahim Ilker Ozyigit, Goksel Demir, Ibrahim Ertugrul Yalcin, Phytoplankton Composition and Heavy Metal Concentrations of Lake Terkos (Istanbul, Turkey), A Drinking Water Resources, Proceedings of the 14th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST2015), Rhodes, Greece, 3-5 September 2015.

Ömer Lutfi Uyanik, Kemal Berke Develi, Ibrahim Ilker Ozyigit, Ibrahim Ertugrul Yalcin, Goksel Demir, Mineral Element Distribution of Lycopersicon esculentum Miller Grown in Fields and Greenhouses in Turkey, Proceedings of the 14th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST2015), Rhodes, Greece, 3-5 September 2015.

Ibrahim Ertugrul Yalcin, Goksel Demir, Ibrahim Ilker Ozyigit, Ilhan Dogan, Celal Yarci, Determination of Metal Deposition And Its Effects On Mineral Nutrient Uptake Status Of Pinus brutia Ten. For Assessment of Pollution Impact In Its Habitat-Istanbul, Proceedings of the 13th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST2013), Athens, Greece, 5-7 September 2013.

Bestenur Kurtulus, Dogan Akcan, Lutfi Arda, Hatice Eser Okten, Perihan Kurt Karakus, Goksel Demir, Asli Coban, Ibrahim Ertugrul Yalcin, Omer Lutfi Uyanik, Proposal for Color and Heavy Metal Removal from Textile Wastewater by Crosslinked Polyelectrolyte Composite Membranes, Istanbul International Solid Waste, Water And Wastewater Congress 2013.

7.4  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

İbrahim Ertuğrul Yalçın, İbrahim İlker Özyiğit,  Celal Yarcı, Göksel Demir, Hatice Eser Ökten, Hüseyin Özdemir, 4-6 Ekim, 2012. Biyomonitör Olarak Kullanılan Bitkiler ve Çevre Kirliliğindeki Önemi, III. İleri Teknolojiler Çalıştayı, TÜYAP Fuar Merkezi, Büyükçekmece, İstanbul.

Sena Küçükkeskin, Sibel Baki, İbrahim Ertuğrul Yalçın, Hüseyin Özdemir, Göksel Demir, 5-6 Mayıs 2011. İstanbul Avrupa Yakası Otoyol Uzaklığına Göre Seçilmiş Bölgelerde Topraktaki Metal Kirliliğinin Araştırılması. Çesko 6, Fatih Üniversitesi, İstanbul.

Ömer Yağız Yürüker, Didem Akgül, İbrahim Ertuğrul Yalçın, Hüseyin Özdemir, Göksel Demir, 5-6 Mayıs 2011. İstanbul Anadolu Yakası Otoyol Uzaklığına Göre Seçilmiş Lokasyonlarda Toprakta Oluşan Metal Kirliliğinin Araştırılması. Çesko 6, Fatih Üniversitesi, İstanbul.

7.5  Diğer yayınlar
7.5.1. Poster Bildiriler
I. I. Ozyigit, C. Colak, S. Karadeniz, I. E. Yalcin, Determination of Heavy Metal and Mineral Elements in Flowers of Some Medicinal Plants Widely used in Turkey, The XIX International Botanical Congress (IBC), Shenzhen, China, July 23-29, 2017.

U. Sen, I. I. Ozyigit, M. E. Uras, I. E. Yalcin, E. Yilmaz, Evaluation of Heavy Metal Accumulation Capacity and Mineral Nutrient Status of Aquatic Plant Vallisneria nana in Artificially Contaminated Media, The XIX International Botanical Congress (IBC), Shenzhen, China, July 23-29, 2017.

N. Yilmaz, I. I. Ozyigit, A. Dumitrache, G. Demir, I. E. Yalcin, A preliminary study on the phytoplankton density, some nutrients and heavy metals in Elmalı Dam Lake (Istanbul, Turkey), 3rd International Conference “Water Resources and Wetlands”, Tulcea, Romania, September 8-10, 2016.

N. Yilmaz, I. I. Ozyigit, M. E. Uras and I. E. Yalcin, Investigation of heavy metal (Cd, Cu, Ni and Zn) accumulation capacities of an aquatic plant Hygrophila polysperma, and determination of heavy metal effects on plant photosynthetic pigments, 3rd International Conference “Water Resources and Wetlands”, Tulcea, Romania, September 8-10, 2016.

A. Kaval, E. A. Cakir, I. I. Ozyigit, F. Vardar, I. E. Yalcin, A. N. Atalay, K. Cilgin, Farklı Konsantrasyonlarda AlCl3 Uygulanmış Gözyaşı Bitkisi (Bryophyllum daigremontianum) Klonlarında Mineral Beslenme Durumunun Araştırılması, 23. Ulusal Biyoloji Kongresi, Gaziantep, 5-9 Eylül, 2016.

A. Kizilirmakli, I. I. Ozyigit, A. Hocaoglu, A. Ozturk, Z. Severoglu, M. E. Uras, U. Sen, I. E. Yalcin, Ferulago trachycarpa BOISS. Bitkisinin Kaz Dağları Örneklerinin Mineral Besin Alım Özellikleri; Bitki-Toprak İlişkileri, 23. Ulusal Biyoloji Kongresi, Gaziantep, 5-9 Eylül, 2016.

U. Sen, I. I. Ozyigit, M. E. Uras, I. E. Yalcin, Z. Z. Gokce, A. Yilmaz, N. Hamzaoglu,  Kaz Dağı Milli Parkı’ndan Toplanan Endemik Paronychia chionaea Boiss. Bitkilerinin Mineral Beslenme Özellikleri; Bitki Toprak İlişkileri, 23. Ulusal Biyoloji Kongresi, Gaziantep, 5-9 Eylül, 2016.

M. E. Uras, I. I. Ozyigit, U. Sen,  I. E. Yalcin, Z. Z. Gokce,  Bir Kaz Dağı Endemiği Olan Centaurea odyssei Wagenits Bitkisinin Mineral Beslenme Özelliklerinin Belirlenmesi, 23. Ulusal Biyoloji Kongresi, Gaziantep, 5-9 Eylül, 2016.

S.Karadeniz, I. I. Ozyigit, H. Tombuloglu, I. E. Yalcin, In vitro Propagation of some Widely Cultivated Sunflower (Helianthus annuus L) Varieties in Turkey, Türkiye’de Yaygın Olarak Ekilen Bazı Ayçiçeği (Helianthus annuus L) Varyetelerinin in vitro Çoğaltımı, 18. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, Konya, 18-19 Aralık, 2015.

N. Yılmaz, İ. İ. Özyiğit, G. Demir, İ. E. Yalçın, M. Temel, An Investigation on Phytoplankton Density, Some Nutrients and Heavy Metals in the Surface Water of Alibeyköy Dam Lake; One of the Water Resources of Istanbul, Turkey, 2nd International Conference "Water resources and wetlands", Tulcea, Romania, September 11-13, 2014.

Z. Severoğlu, İ. İ. Özyiğit, V. Altay, A. Özkan, İ. E. Yalçın, Determination of Some Mineral Nutrients in Soil Samples Collected from Different Areas of Mount Ida, Kaz Dağı’nın Farklı Bölgelerinden Alınan Toprak Örneklerinde Bazı Mineral Besin Elementlerinin İncelenmesi, International Symposium on Kaz Mountains (Mounth Ida) and Edremit, Global Change in the Mediterranean Region, Edremit-Balıkesir-Turkey, May 5-7, 2011.

İbrahim İlker Özyiğit and İbrahim Ertuğrul Yalçın, Effects of BA-GA3 and NAA on Stomatal Conductance of Cucumber (Cucumis sativus L.), Conference of Plant Scientists (9th National Meeting of Plant Scientists), Department of Botany, University of Agriculture, Faisalabad, Pakistan, 21 – 24 April 2008.


Şener Akıncı, İbrahim İlker Özyiğit, Soner Çubuk, Betül Öztürk, İbrahim Ertuğrul Yalçın, Elif Yavuz, The Effects of Water Stress on Growth Parameters and Total Phenolics of Cucumis sativus L. (Cucumber) Seedlings, International Medicinal and Aromatic Plants Conference on Culinary Herbs, Antalya, Turkey, 29 April-04 May 2007.

7.5.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve özeti bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

T. Abdikaimova, I. Dogan, K. Cekirov, I. I. Ozyigit, A. Hocaoglu Ozyigit, Z. Severoglu, I. E. Yalcin, Arundo donax as a biomonitoring tool for determination of Heavy Metal Pollution in Bishkek-Kyrgyzstan, II. International Eurasian Agriculture and Natural Sciences Congress, Baku, Azerbaijan, September 11-15, 2018. (Oral Presentation)

T. Abdikaimova, I. Dogan, K. Cekirov, I. I. Ozyigit, B. Ucar, A. Hocaoglu Ozyigit, Z. Severoglu, I. E. Yalcin, Heavy Metal and Mineral Nutrient Statues of Populus nigra used for the Evaluation of Environmental Pollution in Bishkek-Kyrgyzstan, II. International Eurasian Agriculture and Natural Sciences Congress, Baku, Azerbaijan, September 11-15, 2018. (Oral Presentation)

M. N. Bozkurt, B. Cekic, S. Ayhan, B. Ucar, I. E. Yalcin, M. Keskin, M. E. Uras, I. I. Ozyigit, Investigation of Phylogenetic Relationship in Some Trifolium Species from Istanbul/Turkey by Using cpDNA Regions, International Symposium Ecology, Kastamonu, Turkey, June 19-23, 2018. (Oral Presentation)

E. Altin, N. I. Oktar, H. Metin, B. Ucar, I. E. Yalcin, M. E. Uras, I. I. Ozyigit, Molecular Fingerprinting of Some Isoetes members using ITS and trnL–trnF sequences; a case study from Istanbul/Turkey, International Symposium Ecology, Kastamonu, Turkey, June 19-23, 2018. (Oral Presentation)

T. Abdikaimova, I. Dogan, K. Çekirov, I. I. Ozyigit, Z. Severoglu, A. Hocaoglu Ozyigit, G. Lokumcu, C. Tetik, I. E. Yalcin, Biomonitoring of heavy metal status in Bishkek-Kyrgyzstan using Salix fragilis, International Symposium Ecology, Kastamonu, Turkey, June 19-23, 2018 (Oral Presentation).

I. I. Ozyigit, M. E. Uras, I. E. Yalcin, Z. Severoglu, G. Demir, B. Borkoyev, K. Saliyeva, S. Yucel, U. Erturk, A. O. Solak, Investigation of Heavy Metal Level and Mineral Nutrient Status of Kyrgyzstan Natural Walnut Populations: Plant and Soil Interactions, The Eurasian Agriculture and Natural Sciences Congress, Kyrgyzstan, Bishkek, September 20- 23, 2017.

M. E. Uras, I. I. Ozyigit, A. Ozturk, U. Sen, I. E. Yalcin, Evaluation of Heavy Metal Accumulation Capacity of Myriophyllum spicatum L. in Artificially Contaminated Tanks, Ecology 2017, International Symposium, Kayseri, Turkey, May 11-13, 2017.

A. Yilmaz, I. I. Ozyigit, S. Karadeniz, M. Keskin, A. Hocaoglu, A. Kaval, F. Tabanli, I. E. Yalcin, G. Demir, Determination of Some Heavy Metals and Mineral Nutrients in Silybum marianum (L.) Gaertner, Grown in the Industrial Area of Dilovasi-Kocaeli-Turkey, International Conference on Environment and Natural Science (ICENS) Singapore April 2, 2016, (Oral Presentation)

N. Yilmaz, I. I. Ozyigit, A. Dumitrache, G. Demir, I. E. Yalcin, A preliminary study on the phytoplankton density, some nutrients and heavy metals in Elmalı Dam Lake (Istanbul, Turkey), 3rd International Conference “Water Resources and Wetlands”, Tulcea, Romania, September 8-10, 2016, (Oral Presentation)

N. Yilmaz, I. I. Ozyigit, M. E. Uras and I. E. Yalcin, Investigation of heavy metal (Cd, Cu, Ni and Zn) accumulation capacities of an aquatic plant Hygrophila polysperma, and determination of heavy metal effects on plant photosynthetic pigments, 3rd International Conference “Water Resources and Wetlands”, Tulcea, Romania, September 8-10, 2016, (Oral Presentation)

G. Demir, İ. İ. Özyiğit, Z. Severoğlu, İ. Doğan, İ. E. Yalçın,G. Kurmanbekova, The assessment of heavy metal risk in Bishkek using Fraxinus exelsior L. as biomonitor organism, International VI. Balkan Botanical Congress, Rijeka, Croatia, Sept 14-18, 2015, (Oral Presentation)

Z. Severoğlu, İ. İ. Özyiğit, İ. Doğan, G. Kurmanbekova, G. Demir, İ. E. Yalçın, The Screening of Heavy Pollution in Bishkek, Capital of Kyrgyzstan using Sycamore Maple (Acer pseudoplatanus L.) and Co-located Soils, International VI. Balkan Botanical Congress, Rijeka, Croatia, Sept 14-18, 2015, (Oral Presentation)

M. E. Uras, İ. İ. Özyiğit, S. Karadeniz, M. Keskin, G. Demir, İ. E. Yalçın, F. Tabanlı, Analysis of Heavy Metal and Mineral Nutrient Levels in Sinapis arvensis L. Plant, Grown in an Industrial Area, Kocaeli/Turkey, 2015 International Congress on Chemical, Biological and Environmental Sciences (ICCBES), Kyoto, Japan, May 7-9, 2015.

İ. İ. Özyiğit, B. Yalçın, Ş. Turan, S. Karadeniz, G. Demir, İ. E. Yalçın, Determination off Heavy Metals and Mineral Nutrients in Leaves of Some Widely Used Medicinal Plants In Turkey, 2015 International Congress on Chemical, Biological and Environmental Sciences (ICCBES), Kyoto, Japan, May 7-9, 2015.

İ. İ. Özyiğit, C. Çolak, S. Karadeniz, G. Demir, İ. E. Yalçın, Determination of Heavy Metal and Mineral Elements in Root/Rhizome Samples of Some Medicinal Plants Widely Used in Turkey, International Food Congress, Novel Approaches in Food Industry, NAFI 2014, Kusadası, Turkey, May 26-29 2014.

Z. Uzunova, İ. İ. Özyiğit, E Filiz, İ. Doğan, S. Karadeniz, S. İğdelioğlu, G. Demir, İ. E. Yalçın, Monitoring Genotoxic, Physiological and Nutritional Damages in Oat (Avena sativa L.) Induced by Lead, The 5. International Symposium on Sustainable Development (ISSD2014), "Biotechnology for Sustainable Development", Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, May 15-18, 2014.

İ. İ. Özyiğit, O. Zorluer, G. Demir, İ. E. Yalçın, Assessment of Heavy Metal Contamination in Roadside Soil and its Effect on Plant Mineral Nutrition of Robinia pseudoacacia var. umbraculifera D.C. from Selected Roads in Istanbul/Turkey, Conference on Botany (CB 2014),  Suzhou, China, March 12-14, 2014.

N. Yılmaz, Z. Severoğlu, İ. İ. Özyiğit, G. Demir, İ. E. Yalçın, A Study on Seasonal Variation of Phytoplankton Composition, Heavy Metal Contents and Nutrients in the Channel of Küçükçekmece Lagoon, International Conference of Young Scientist, “Advances in Botany and Ecology”, Shcholkine, Leninsky District of Crimea, Kazantip Nature Reserve, Ukraine, June 18-22, 2013.

İbrahim İlker Özyiğit, İlhan Doğan, Zeki Severoğlu, Göksel Demir, İbrahim Ertuğrul Yalçın, Effects of Drought Stress on Growth and Mineral Nutrition Status of Begonia corallina var. lucerna, First International Biology Congress in Kyrgyzstan, Bishkek, September 24-26, 2012.

Yunus Ataş, İbrahim İlker Özyiğit, Zeki Severoğlu, İlhan Doğan, Göksel Demir, İbrahim Ertuğrul Yalçın, Memduh Serin, Aspects of Onosma proponticum Aznav: A Narrow Endemic Plant From Istanbul-Turkey, First International Biology Congress in Kyrgyzstan, Bishkek, September 24-26, 2012.

Bülent Eskin, İbrahim İlker Özyiğit, İlhan Doğan, Zeki Severoğlu, Göksel Demir, İbrahim Ertuğrul Yalçın, Celal Yarcı, Memduh Serin, Germination, Growth and Mineral Nutrition of Centaurea consanguinea DC. Grown in Different Parts of Turkey, First International Biology Congress in Kyrgyzstan, Bishkek, September 24-26, 2012.

İbrahim İlker Özyiğit, İlhan Doğan, Zeki Severoğlu, Mustafa Keskin, Sedat Karadeniz, Göksel Demir, Sezen İğdelioğlu, İbrahim Ertuğrul Yalçın, Mineral Nutrient Uptake Statuses of Selected Weed and Maize (Zea mays L.) Samples in a Newly Planted Cornfield, 4. International Weed Science Congress, Agricultural University Peshawar, Pakistan, September 06-08, 2012.

İbrahim İlker Özyiğit, İlhan Doğan, Bülent Eskin, Mustafa Keskin, Göksel Demir, İbrahim Ertuğrul Yalçın, Mineral nutrient uptake status of endemic Isoetes anatolica Prada & Rolleri populations from Turkey, 12. National and 3. International Conference of Botany Quaid-i-Azam University, Islamabad, Pakistan, September 1-3, 2012.

Volkan Altay, İbrahim İlker Özyiğit, Mustafa Keskin, Göksel Demir, İbrahim Ertuğrul Yalçın,  An ecological study of endemic plant Polygonum istanbulicum Keskin and its environs, 12. National and 3. International Conference of Botany Quaid-i-Azam University, Islamabad, Pakistan, September 1-3, 2012.

Umut Çetinkaya, Göksel Demir, İbrahim İlker Özyiğit, İlhan Doğan, İbrahim Ertuğrul Yalçın, Celal Yarcı, Growth, Use of Platanus occidentalis L. Barks for Monitoring Roadside Pollution in Istanbul-Turkey, International Conference of Young Scientists “Advances In Botany And Ecology”, Rivne Region, Ukraine, August 9-13, 2011.

Yunus Ataş, İlhan Doğan, İbrahim İlker Özyiğit, Göksel Demir, İbrahim Ertuğrul Yalçın, Memduh Serin, Growth, Determination of Some Metal Elements in Onosma proponticum (A Turkish Endemic Plant) and Soils Collected from Istanbul Turkey, International Conference of Young Scientists “Advances In Botany And Ecology”, Rivne Region, Ukraine, August 9-13, 2011.

Zeki Severoğlu, İbrahim İlker Özyiğit, İlhan Doğan, Göksel Demir, İbrahim Ertuğrul Yalçın, E. Gürgen, Growth, Changes in Antimicrobial Activity in Aluminum Treated Medicinal Plant Urtica pilulifera L., International Conference of Young Scientists “Advances In Botany And Ecology”, Rivne Region, Ukraine, August 9-13, 2011.

İlhan Doğan, İbrahim İlker Özyiğit, Ayşegül Şeker, Göksel Demir, İbrahim Ertuğrul Yalçın, Growth, Photosyntetic Pigments and Nutrient Accumulation in Bryophyllum daigremontianum Plantlets in Saline Conditions, International Conference of Young Scientists “Advances In Botany And Ecology”, Rivne Region, Ukraine, August 9-13, 2011.

İbrahim İlker Özyiğit, İlhan Doğan, Ayşegül Şeker, Göksel Demir, İbrahim Ertuğrul Yalçın, The Effects of Sodium Chloride Levels on Growth, Photosynthetic Pigments And Nutrient Uptake in Graptopetalum paraguayense, International Conference of Young Scientists “Advances In Botany And Ecology”, Rivne Region, Ukraine, August 9-13, 2011.

İbrahim İlker Özyiğit, Zeki Severoğlu, Volkan Altay, A. Özkan, Filiz Vardar, İbrahim Ertuğrul Yalçın, Mineral Nutrient Distribution in Mount Ida Fir “Abies nordmanniana subsp. equi-trojani (Asch. & Sint. Ex Boiss.) Coode & Cullen” Populations, Kaz Dağı Göknarı “Abies nordmanniana subsp. equi-trojani (Asch. & Sint. Ex Boiss.) Coode & Cullen” Populasyonlarında Mineral Besin Dağılımı, International Symposium on Kaz Mountains (Mounth Ida) and Edremit, Global Change in the Mediterranean Region, Edremit-Balıkesir-Turkey, May 5-7, 2011.

Zeki Severoğlu, İbrahim İlker Özyiğit, Volkan Altay, Filiz Vardar, İbrahim Ertuğrul Yalçın, Changes in Mineral Nutrient Distribution in Foxglove (Digitalis ferruginea L. subsp. ferruginea) Grown in Mount Ida Related to Altitude and Soil Structure, Kaz Dağı’nda Yetişen Yüksükotu (Digitalis ferruginea L. subsp. ferruginea) Bitkilerinde Mineral Besin Dağılımının Yükseklik ve Toprak Yapısına Göre Gösterdiği Değişiklikler, International Symposium on Kaz Mountains (Mounth Ida) and Edremit, Global Change in the Mediterranean Region, Edremit-Balıkesir-Turkey, May 5-7, 2011.

      7.6 Uluslararası atıflar
                             Hepsi                         2014 yılından bugüne
Alıntılar               75                               70
h-endeksi             5                                 5

i10-endeksi          2                                 2

8.      Projeler
2013 – 2016, ‘Ulusal Hava Kirliliği Emisyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi’, Proje Numarası: 111G155, TÜBİTAK 1007 Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destek Programı Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG) Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırmaları Destek Grubu (SAVTAG).

2012 – 2013, ‘İç ve Dış Mekan Hava Örneklerinde ve İç Mekan Toz Örneklerinde Kalıcı Organik Kirleticilerin (KOK’lar) İncelenmesi’ TÜBİTAK Projesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Proje No: 112Y004.

2011 - 2012, ‘Kentsel Aerosollerin Kaynakları ve Bileşimi: İstanbul’da Bir Örnek Çalışma’, TÜBİTAK Projesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Proje No: 110Y364.

2009 – 2010, ‘Dört Farklı Konsantrasyonda Hazırlanan AlCl3'ün Sorghum spp. (Darı) Bitkisinde Büyüme ve Gelişme Parametreleri Üzerine Etkileri’, Tübitak Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı Üniversite Öğrencileri Yurtiçi Yurtdışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı.

2009 – 2010, ‘Dört Farklı Stres Faktörünün (Alüminyum, Kadmiyum, Tuz ve Kuraklık) Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Bitkisinin Stomaları Üzerine Etkileri’, Tübitak Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı Üniversite Öğrencileri Yurtiçi Yurtdışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı.

2008 – 2009, ‘Yapı Gereçleri Üreten Bir Fabrikanın Proses Arıtma Suyu İle Sulanmış Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Bitkisinin Büyüme Parametrelerinin İncelenmesi’, Tübitak Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı Üniversite Öğrencileri Yurtiçi Yurtdışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı.

9.      İdari Görevler
10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
11.  Ödüller – Sertifikalar

İstanbul Ar-Ge ve Danışmanlık Tic. Ltd. Şti’den, TS EN ISO / IEC 17025:2005, Deney ve Kalibrasyon Laboratuarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar (Dokümantasyon Eğitimi), Ekim 2008.

TC İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Deney Hayvanları Etik Kurulu İle Deney Hayvanları Araştırma ve Üretim Laboratuvarından, Deney Hayvanları Uygulama ve Etik Kursu, Şubat 2007 (80 Saatlik).